Finansal Hizmetler

markatescil

Bright Idea

Leasing bir banka kredisi, faktoring ya da mortgage gibi bir finansman yöntemidir. Leasing’in diğer kredilerden farkı ise sadece yatırım yapan şirketlerin leasing yapabilmesidir.

Bright Idea

IPARD, Avrupa Birliği’nin (AB), 2007-2013 yılları arasında uygulayacağı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) kırsal kalkınma bileşenidir. IPARD Programı kapsamında belirlenen..

Bright Idea

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın, tarım üreticilerinin kalkınma yatırımları için kırsal alanlarda şirket, kooperatif ve benzeri kurumlar aracılığıyla hazırlayacakları …

Bright Idea

Mortgage, İpotekli Konut Kredisi ya da Tutulu Satış Kredisi olarak da bilinir. Mortgage taşınmaz malın ipotek alınması şartıyla verilen bir tüketici kredisidir.

Bright Idea

Ülkede sermaye birikiminin yatırıma yönlendirmesi, yeni teknoloji kullanım oranının artırılması, üretimde yüksek katma değer yaratmak, bölgeler arası gelişmişlik…

Bright Idea

Kredi, Hibe ve Teşvikler için gereken tüm evraklar ve yapılması gerekenlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.