Marka Tescili

Marka Tescil veya Marka Tescili işlemi için halk arasında çok değişik ifadeler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları Marka Patentleme, Patent Tescili, Patent Hakkı Alma, İsim Patentleme, Ürün Patentleme, İsim Hakkı Marka Tescili, İsim Tescili, Logo Marka Tescili, kullanılan ifadeler başlıca örneklerdir. Daha doğru ifade etmek gerekirse marka tescili denildiğinde akla gelen ilk düşünce patent tescili olarak bilinmesidir.Marka Tescili

Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü ‘ne yapılacak marka tescil başvuru işlemleri yaklaşık 8 ile 12 ay arası sürmektedir. Uluslararası (Yurtdışı) Marka Tescil İşlemleri ise daha uzun süreler alabilmektedir.

Marka Tescil Belgesinin maliyeti tescil edildikten sonraki tarih aşamasındaki Türk Patent Enstitüsü’ nün belirlediği ücrete göre değişiklik gösterebilmektedir.

Marka tescili nasıl yapılır diye düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce marka isim koruma hakkı istenebilir. Ticari faaliyeti olmasa dahi, şahıs adına marka tescili yapılmasında kanunen bir sakınca yoktur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Marka Tescil Başlıkları : Marka Başvurusu

Danışmanımızdan Detaylı Bilgi Almak İçin:

Marka Tescili Faydaları ;

Tescilli marka haksız rekabet durumuna karşı en iyi yaptırım gücüne sahiptir. Tescilli markanın yaptırımları;

• Hapis Cezası ,
• Maddi Para Cezası,
• Malların toplatılması ve imhası.
• Üretim makinelerine el konulması,
• İşyerinin kapatılması ve ticaretten men,

Marka Tescili Zorunluluğu ;

Yeni Türk Ticaret Kanuna göre her şirketin web sayfası olma zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’den com.tr gibi İnternet Alan Adı tescili için Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) yetkilidir. com.tr isim tescili için tescil edilecek alan adının kullanıldığını gösterir, belge zorunluluğu vardır. Bu belgeler Ticaret ünvanını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Marka Tescil Belgesi markanın artık 10 yıl boyunca sizin ticari olarak kullanmanızı sağlayan belgedir.

Birçok devlet kurumunda yasal prosedür olarak marka tescil belgesi istenmektedir. Türk Standartları Enstitüsü TSE Belgesi , KOSGEB Tanıtım Desteği , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İzin Belgesi başlıca örneklerdir. Piyasa koşulları incelendiğinde firma ihalelerinde ve yurtdışı fason üretim sözleşmelerinde Marka Tescili Belgesi talep edildiği görülmektedir.

İsim hakkınızı korumak marka tescili yaptırmak ile mümkündür. Marka İşletmenin büyük çabalar sonucu büyük maliyetlerle elde ettiği bir varlığıdır. Dolayısı ile işletmenin bütün önemli varlıkları gibi korunması gerekmektedir.

Marka tescili başvuru işleminde saat , dakika hatta saniye’ nin önemi çok büyüktür. Sizin Marka Başvuru işleminden sonra yapılacak markalar için diğer marka tescil hakkını büyük ölçüde engellemiş oluyorsunuz. Hak sahibi olabilmeniz, için önce başvuru yapmanız gerekmektedir. Kullandığınız bir marka varsa vakit kaybetmeden marka tescil işlemlerini başlatmanız yoksa tescil edilmemiş markayı fırsat bilen bir çok firma aynı sektörde rakibiniz olabilir.

Marka Tescil Kanunu ; Markalar 556. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde korunmaktadır. 556. Sayılı KHK nın kanunlaşması için kanun tasarısı Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanmaktadır.

Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal veya hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir. Malları ya da hizmetleri ayırmak için Marka Tescili
kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar, etiketler ve ya bunların kombinasyonları olarak marka tescil edilebilir.

Marka Tescili Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir. Marka tescili kapsamına giren aynı ve ya benzer mal ve ya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek ve ya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir. Marka tescili başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, kullanmak hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir ve ya teminat olarak gösterilebilir. Tescilli olmayan markalar, markaların tescili ve korunması hakkında yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.

Marka Tescili Üzerinde Kullanılan İşaretler Ne Anlama Gelir?

Bir markanın yanında ®, ™, SM ve ya benzer sembollerin kullanımı bir zorunluluk değildir ve ek bir yasal konuma sağlamaz. Bununla birlikte bu tür kullanımlar, söz konusu işaretin bir marka olduğu konusunda başkalarını bilgilendirmenin, dolayısıyla ihlalcileri ve taklitçileri uyarmanın uygun bir yolu olabilir. ™ sembolü bir işaretin marka olduğunu gösterirken ® sembolü marka tescil edildiği zaman kullanılır. Hizmet markaları için ise SM sembolü kullanılır.