Krediler

Proje Finansmanı

Altyapı Projeleri
Liman, havalimanı, kamu hastaneleri, otoyol ve köprüler gibi büyük tutarlı finansman gerektiren altyapı projelerinin analizi yapılmakta, bu projeler için en uygun finansman yapıları oluşturulmakta ve bu çerçevede uzun vadeli proje kredileri sağlanmaktadır.

Enerji Projeleri
Termik santraller, elektrik dağıtım projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları gibi enerji projeleri incelenmekte, bu projelerin risklerine ve projenin özelliklerine en uygun finansman yapısı oluşturulmakta ve bu yapılandırmaya uygun kredi dokümantasyonu hazırlanarak krediler kullandırılmaktadır.

Ticari Gayrimenkul Projeleri
Alışveriş merkezi ve karma konut projeleri gibi ticari gelir yaratan gayrimenkul projeleri değerlendirilmekte ve bu projelere uzun vadeli finansman sağlanmaktadır.

Rotatif Krediler
Kısa süreli nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla, belirtilen vade ve limit içinde kalmak şartıyla istediğiniz zaman ve miktarda para çekmenize imkan veren borçlu cari hesap şeklinde çalışan kredi türüdür. İstenilen zaman ise kredinin kısmen veya tamamen kapatılabilmesi faiz yükünü hafifletmektedir. Vadesi ve faiz oranı kullandırım anında sabitlenmeyen kredinin faiz tahakkuku 3 ayda bir yapılmaktadır.

Spot Krediler
Vadesi belli finansman ihtiyaçlarınız için bir defada kullanabileceğiniz, kredi anaparası ve faizi vade tarihinde kapatılan kredi türüdür. Spot kredilerin tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi kredinin süresi boyunca değişmez. Sabit faiz oranı ile piyasa dalgalanmalarının etkisinden kaçınabilirsiniz.

Kredili Mevduat Hesabı
Kredili Mevduat Hesabı ile hesap bakiyeniz “0” olsa bile, önceden sizin için belirlenmiş limitler dahilinde hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tüm bankacılık işlemlerinizi yapmaya devam edebilir (fatura ödemeleri, havale, eft vb.), nakit ihtiyaçlarınızı bu krediyi kullanarak karşılayabilirsiniz. Ürün kullanımı ile ilgili hesap hareketlerinizi ve borç faiz tutarınızı gösteren her türlü bilgiyi, her ayın sonunda tarafınıza gönderilen ekstre ile görebilirsiniz.

İskonto Kredisi
Çek, senet gibi ticari işlemlerden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerinizi vadesinden önce ciro ve teslim yoluyla bankaya satılarak nakde çevrilebilen kredi türüdür. Alacaklısı olduğunuz çek/senet tutarı üzerinden hesap edilecek faiz, komisyon, KKDF ve BSMV düşüldükten sonra kalan meblağın ödenmesi ile kullandırılan kredi, firmanıza kısa vadeli finansman ve nakit yönetimi sağlar.

Yatırım Kredileri
Proje Finansmanı birimimiz tarafından hazırlanan yatırım ihtiyaçlarınız için uygun yatırım projeksiyonları doğrultusunda sağlanan nakdi ve gayrinakdi kredilerdir. Yatırım kredileri birim tarafından hazırlanan iş plan, sektör analizleri ve nakit akış projeksiyonları doğrultusunda oluşturulur.

İhracat Kredileri
İhracat faaliyetlerinde ve ihracat sayılan satış ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların sevk öncesi veya sonrası ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılan kredi türüdür. İhracat amacıyla kullandırılan bu tür krediler ile ihracat taahhüdüne bağlı olarak vergi, resim ve harç istisnasından yararlanabilirsiniz.

İhracatçı Firmalara Eximbank Kredisi
Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.